Centralny Ośrodek Koordynacji zatwierdził kolejny moduł szkoleniowy w obszarze Psychiatrii. Lista proponowanych szkoleń została poszerzona o temat „Zaburzenia mowy u dzieci – postępowanie nauczyciela”. Szczegółowy opis modułu dostępny jest w zakładce Obszary kształcenia (kliknij tutaj).