Zasady uczestnictwa w Programie definiuje Regulamin Programu.

Został on stworzony z myślą wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z:

  • celami Programu
  • sposobem przystąpienia i uczestnictwa w Programie
  • zasadami uzyskania i używania „Certyfikatu Zdrowa Szkoła”
  • zadaniami Uczestnika i Organizatora Programu
  • sposobem rezygnacji
  • etc.

 

regulamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie interpretowania poszczególnych zapisów Regulaminu prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynacji