Krajowy Program Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa szkoła” ma zasięg ogólnopolski i obejmuje szkoły wszystkich poziomów edukacyjnych oraz inne instytucje realizujące proces kształcenia, wychowania i opieki, które mają swoje siedziby na terenie wszystkich województw.

Dla usprawnienia procesu realizacji Programu w największych aglomeracjach na terenie całej Polski zostali powołani Regionalni Koordynatorzy Programu.

Szczegółowy spis potencjalnych uczestników programu znajduje się w zakładce Adresat programu (kliknij tutaj)