NEUROLOGIA

 

Jednostki szkoleniowo-dydaktyczne do wyboru (po 2h każda)

 1. Choroby układu mięśniowego – diagnostyka i postępowanie
 2. Funkcjonowanie dziecka z padaczką w szkole
 3. Jąkanie – problem medyczny i społeczny
 4. Mózgowe Porażenie Dziecięce
 5. Padaczka jako częsty problem neurologiczny – wprowadzenie, kryteria diagnostyczne
 6. Postępowanie nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami tikowymi
 7. Postępowanie z dzieckiem z padaczką oraz współpraca z dzieckiem i rodzicem/opiekunem w zakresie leczenia farmakologicznego (regularne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych)
 8. Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – diagnostyka i postępowanie
 9. Wprowadzenie do tematyki zaburzeń mowy – przegląd zaburzeń
 10. Wprowadzenie do tematyki zaburzeń tikowych – przyczyny, rodzaje, zaburzenia współistniejące
 11. Zaburzenia mowy u dzieci – postępowanie nauczyciela

Podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów neurologicznych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania neurologicznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • gdzie szukać pomocy?
 • zasady komunikacji z rodziną