PEDIATRIA

 

Jednostki szkoleniowo-dydaktyczne do wyboru (po 2h każda)

 1. Alergie u dzieci – rodzaje, przyczyny, objawy, rozpoznanie
 2. Astma oskrzelowa – diagnostyka i postępowanie
 3. Choroby pasożytnicze – podział, przyczyny, objawy, rozpoznanie
 4. Choroby układu ruchu – wczesne rozpoznawanie i rehabilitacja
 5. Cukrzyca u dzieci – diagnostyka i postępowanie
 6. Dziecko niepełnosprawne w szkole – niepełnosprawność ruchowa
 7. Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole – przegląd chorób i zaburzeń zdrowotnych
 8. Dziecko z zaburzeniami słuchu – diagnostyka i postępowanie
 9. Dziecko z zaburzeniami wzroku – diagnostyka i postępowanie
 10. Fragmentaryczne deficyty rozwojowe u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie
 11. Moczenie się mimowolne u dzieci – problem estetyczny i emocjonalny
 12. Negatywne skutki zdrowotne braku aktywności fizycznej u dzieci
 13. Otyłość – epidemia wśród dzieci i młodzieży
 14. Otyłość a zaburzenia współistniejące
 15. Postępowanie korekcyjne w przypadku chorób narządu ruchu
 16. Prawidłowe odżywianie a rozwój dzieci w wieku szkolnym
 17. Profilaktyka schorzeń układu ruchu u dzieci
 18. Wcześniak w szkole podstawowej – możliwe późne zagrożenia rozwojowe
 19. Współpraca z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i lekarzem w zakresie leczenia cukrzycy
 20. Zapobieganie i leczenie nadwagi i otyłości u dzieci szkolnych

 

Podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów w przebiegu chorób i zaburzeń rozwojowych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania pediatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • organizacja pomocy medycznej
 • zasady komunikacji z rodziną