PIERWSZA POMOC

 

Jednostki szkoleniowo-dydaktyczne do wyboru (po 2h każda)

 1. Pierwsza pomoc – zagadnienia wstępne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
 3. Wezwanie pomocy i umiejętna rozmowa z dyspozytorem
 4. Wsparcie psychiczne poszkodowanego dziecka
 5. Utrata przytomności, omdlenie, atak drgawek
 6. Zaopatrzenie ran i krwotoków
 7. Postępowanie w przypadku urazów narządu ruchu
 8. Pierwsza pomoc w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym u dzieci
 9. Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej
 10. Pierwsza pomoc przy urazach termicznych oraz udar cieplny – jak postępować?
 11. Zatrucia u dzieci – sposób postępowania
 12. Skuteczne postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym
 13. Tonięcie – algorytm postępowania
 14. Apteczka – wyposażenie oraz sposób jego prawidłowego wykorzystania