PSYCHIATRIA

 

Jednostki szkoleniowo-dydaktyczne do wyboru (po  2h każda)

 1. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – anoreksja, bulimia i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 2. Aspekty medyczne głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
 3. Aspekty profilaktyczno-edukacyjne głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
 4. Całościowe Zaburzenia Rozwoju – diagnostyka i postępowanie
 5. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej
 6. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy- diagnostyka i postępowanie
 7. Praca nauczyciela z uczniem z ADHD
 8. Rozwój psychiczny człowieka w kontekście zmian w układzie nerwowym
 9. Samobójstwa i ryzyko samobójcze dzieci i młodzieży
 10. Specyficzne trudności w uczeniu się – diagnostyka i postępowanie
 11. Spektrum Zaburzeń Autystycznych ASD – teoria i praktyka pedagogiczna
 12. Współpraca z MOPR w przypadku patologii społecznych w środowisku szkolnym
 13. Wykorzystywanie seksualne dzieci
 14. Zaburzenia funkcjonowania społecznego
 15. Zaburzenia lękowe – rodzaje (m.in. lęk separacyjny, zaburzenia lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, fobie specyficzne, zespół lęku społecznego, mutyzm wybiórczy), przyczyny i kryteria diagnostyczne
 16. Zaburzenia nastroju (depresja) – przyczyny i kryteria diagnostyczne
 17. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – nerwica natręctw, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia) – wprowadzenie do tematu
 18. Zaburzenia zachowania – diagnostyka i postępowanie
 19. Zespól Dziecka Krzywdzonego – diagnostyka i postępowanie
 20. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD – diagnostyka i postępowanie

Podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów psychopatologicznych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania psychiatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • zasady komunikacji z rodziną