PSYCHOLOGIA

 

Jednostki szkoleniowo-dydaktyczne do wyboru (po 2h każda)

 1. Arteterapia – praktyczny wymiar wspomagający budowanie relacji społecznych pomiędzy nauczycielem a uczniem nieśmiałym
 2. Autoagresja – problem wieku rozwojowego
 3. Błędy wychowawcze jako determinanty zaburzeń zachowania u dzieci
 4. Opracowywanie scenariuszy zajęć do prowadzenia edukacji w zakresie uzależnień dla uczniów podczas lekcji wychowawczych
 5. Praca z uczniem zdolnym
 6. Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów wśród uczniów
 7. Strategia edukacji zdrowotnej w szkole – nowe rozwiązania
 8. Strategia współpracy z Rodzicami w zakresie edukacji zdrowotnej i rozwiązywania problemów wychowawczych
 9. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – konsekwencje zdrowotne oraz umiejętność rozpoznawania zachowań uczniów mogących wskazywać na uzależnienie
 10. W jaki sposób rozmawiać z uczniem stosującym przemoc i uczniem doznającym przemocy? – pomoc ofiarom agresji i przemocy w szkole
 11. Wprowadzenie do tematu przemocy i agresji – występowanie, przyczyny, rodzaje, zapobieganie
 12. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych – koniecznością dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia psychicznego i społecznego w klasie oraz szkole