Apteczka – wyposażenie oraz sposób jego prawidłowego wykorzystania

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Standard wyposażenia apteczki wg. norm europejskich DIN
  2. Zalecane wyposażenie apteczki przeznaczonej dla placówek oświatowych
  3. Zasady prawidłowego korzystania z apteczki
  4. Zasady zarządzania i serwisowania apteczek znajdujących się na terenie placówek oświatowych

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190