Autoagresja – problem wieku rozwojowego

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny i skala zjawiska autoagresji
  2. Rodzaje zachowań autoagresywnych
  3. Autoagresja a zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  4. Autoagresja a zaburzenia psychiczne
  5. Jak rozpoznać ucznia autoagresywnego?
  6. Strategie pomocy
  7. Uczeń autoagresywny

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190