Błędy wychowawcze jako determinanty zaburzeń zachowania u dzieci

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Czym są błędy wychowawcze?
  2. Doraźne i odległe skutki błędów wychowawczych dla rozwoju dziecka
  3. Rodzaje błędów i ich wpływ na zachowanie dziecka
  4. Nauczyciel „błądzący” i „niebłądzący” – charakterystyka stylów wychowawczych w oparciu o badania młodzieży
  5. Dziewięć błędów wychowawczych – identyfikacja zachowań wraz z przykładami

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190