Całościowe Zaburzenia Rozwoju – diagnostyka i postępowanie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Charakterystyka Zaburzeń
  2. Autyzm wczesnodziecięcy
  3. Autyzm Atypowy
  4. Zespół Retta
  5. Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne
  6. Zespół Aspergera
  7. Całosciowe zaburzenia rozwoju nieokreślone
  8. Wskazówki dla Nauczyciela
  9. Wskazówki dla Rodziców/ Opiekunów

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższym szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190