Pierwsza pomoc przy urazach termicznych oraz udar cieplny – jak postępować?

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny występowania urazów termicznych u dzieci
  2. Analiza narażenia dziecka na udar cieplny
  3. Objawy oparzeń w zależności od stopnia ciężkości
  4. Sposoby określania powierzchni oparzenia u dziecka
  5. Objawy odmrożenia wybranych części ciała, profilaktyka oraz pierwsza pomoc
  6. Przyczyny powstawania hipotermii oraz sposoby profilaktyki
  7. Objawy hipotermii w zależności od stadium, w którym znajduje się dziecko
  8. Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia wychłodzenia u dziecka
  9. Objawy i postępowanie w przypadku hipertermii

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190