Pierwsza pomoc w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym u dzieci

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny występowania niedrożności dróg oddechowych u dzieci
  2. Objawy i pierwsza pomoc w przypadku łagodnej niedrożności dróg oddechowych u dziecka
  3. Objawy i pierwsza pomoc w przypadku ciężkiej niedrożności dróg oddechowych u dziecka
  4. Rekomendacja postępowania dla nauczycieli wg. wytycznych ERC 2015
  5. Zagrożenia wynikające z niedrożności dróg oddechowych u dziecka

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190