Postępowanie w przypadku urazów narządu ruchu

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny powstawania urazów
  2. Zapobieganie i profilaktyka powstawania urazów u dzieci
  3. Rodzaje urazów narządu ruchu
  4. Rodzaje złamań oraz objawy charakterystyczne
  5. Różnica pomiędzy skręceniem i zwichnięciem
  6. Pierwsza pomoc w przypadku złamań
  7. Pierwsza pomoc w pozostałych urazach narządu ruchu

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190