Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny oraz czynniki determinujące występowanie reakcji alergicznej u dziecka
  2. Gdy reakcja alergiczna staje się wstrząsem anafilaktycznym – postępowanie
  3. Objawy reakcji alergicznej miejscowej
  4. Objawy reakcji alergicznej uogólnionej
  5. Pierwsza pomoc w przypadku reakcji alergicznej
  6. Rola ampułko strzykawki z adrenaliną w walce ze wstrząsem anafilaktycznym u dziecka

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190