Postępowanie z dzieckiem z padaczką oraz współpraca z dzieckiem i rodzicem/opiekunem w zakresie leczenia farmakologicznego (regularne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych)

Jeśli interesuje Państwa szczegółowy zakres szkolenia prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190