Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Wstęp do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, przyczyny występowania nagłego zatrzymania krążenia u dziecka.
  2. Łańcuch przeżycia
  3. Zastosowanie schematu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci wg ERC 2015
  4. Zastosowanie i istota działania AED w schemacie PBLS
  5. Zasady współpracy w zespole podczas prowadzenia PBLS
  6. Współpraca z rodziną dziecka w stanie bezpośredniego zagrożenia życia

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190