Skuteczne postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Rodzaje i moc napięcia występującego w Polsce
  2. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac związanych z prądem elektrycznym
  3. Profilaktyka porażenia prądem elektrycznym wśród dzieci
  4. Przyczyny porażenia prądem elektrycznym
  5. Objawy porażenia prądem elektrycznym
  6. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym
  7. Rola nauczyciela w zapobieganiu porażenia prądem w placówce oświatowej

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190