Specyficzne trudności w uczeniu się – diagnostyka i postępowanie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Specyficzne zaburzenia w czytaniu
  2. Specyficzne zaburzenia w ortografii
  3. Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych.
  4. Podstawy terapii pedagogicznej
  5. Wskazówki dla Nauczyciela
  6. Wskazówki dla Rodziców/ Opiekunów

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższym szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190