Tonięcie – algorytm postępowania

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Zasady współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
  2. Profilaktyka utonięć wśród dzieci
  3. Statystyka utonięć WOPR w Polsce w ostatnich latach
  4. Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi
  5. Pierwsza pomoc w przypadku tonięcia
  6. Zasady wykorzystania sprzętu służącego do ratowania osób tonących

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190