Utrata przytomności, omdlenie, atak drgawek

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny utraty przytomności
  2. Przyczyny omdlenia
  3. Przyczyny powstawania drgawek
  4. Objawy oraz pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności
  5. Objawy oraz pierwsza pomoc w przypadku omdlenia
  6. Objawy oraz pierwsza pomoc w przypadku drgawek
  7. Padaczka – przyczyny występowania, zaburzenia współwystępujące, sposoby identyfikacji i leczenia choroby

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190