Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – konsekwencje zdrowotne oraz umiejętność rozpoznawania zachowań uczniów mogących wskazywać na uzależnienie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Czym jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych? charakterystyka zjawiska
  2. Substancje psychoaktywne najczęściej stosowane przez uczniów
  3. Mechanizmy manipulacji wykorzystywane przez dealerów
  4. Wspływ zażywania środków psychoaktywnych na zdrowie psychiczne i fizyczne
  5. Po czym rozpoznać ucznia uzależnionego?
  6. Podstawowe zasady postępowania z uczniem zażywającym substancje psychoaktywne i współpracy z rodzicami
  7. Profilaktyka uzależnień w szkole – jak to zrobić?

 

Informacje uzupełniające: 

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190