W jaki sposób rozmawiać z uczniem stosującym przemoc i uczniem doznającym przemocy? – pomoc ofiarom agresji i przemocy w szkole

Jeśli interesuje Państwa szczegółowy zakres szkolenia prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190