Wezwanie pomocy i umiejętna rozmowa z dyspozytorem

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Numery alarmowe w Polsce
  2. Skuteczne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego
  3. Sposoby lokalizacji miejsca zdarzenia i metody orientacji w terenie
  4. Sposoby naprowadzania zespołu ratownictwa medycznego

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190