Wsparcie psychiczne poszkodowanego dziecka

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Zasady wsparcia psychicznego poszkodowanego dziecka na miejscu zdarzenia
  2. Rola „misia ratownika” we wsparciu psychicznym poszkodowanego dziecka
  3. Reakcja dziecka na zaistniałą kryzysową sytuację i sposoby radzenia sobie z nią

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190