Współpraca z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i lekarzem w zakresie leczenia cukrzycy

Jeśli interesuje Państwa szczegółowy zakres szkolenia prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190