Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych – koniecznością dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia psychicznego i społecznego w klasie oraz szkole

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Czym jest nieśmiałość i skąd się bierze? Definicja zjawiska
 2. Wpływ nieśmiałości na rozwój i funkcjonowanie dziecka
 3. Obszary pracy z dzieckiem nieśmiałym
  • rozwój kompetencji interpersonalnych i aktywności społecznej
  • kształtowanie adekwatnej samooceny
  • atrybucje wspierające Ja
 4. Wybrane techniki pracy z nieśmiałym uczniem
 5. Wizualizacja jako sposób pracy z nieśmiałością
 6. Arteterapia
 7. Praca z dzieckiem nieśmiałym

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190