Zaburzenia lękowe – rodzaje (m.in. lęk separacyjny, zaburzenia lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, fobie specyficzne, zespół lęku społecznego, mutyzm wybiórczy), przyczyny i kryteria diagnostyczne

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Zaburzenia lękowe- przyczyny i rozpoznanie
 2. Objawy zaburzeń lękowych
 3. Różnicowanie zaburzeń lękowych u dzieci
 4. Lęk przed separacją w dzieciństwie- objawy
 5. Zaburzenia lękowe w postaci fobii – diagnostyka
 6. Agorafobia
 7. Lęki związane specyficznie z fazami rozwojowymi
 8. Fobie szkolne
 9. Fobia społeczna
 10. Mutyzm wybiórczy
 11. Uogólnione zaburzenia lękowe
 12. Zaburzenia lękowe z napadami lęku
 13. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 14. Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne
 15. Gdzie szukać pomocy?
 16. Postępowanie nauczyciela w przypadku pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Organizator Programu zawsze stara się, aby podczas każdego szkolenia w obszarze tematyki modułu, poruszane były następujące problemy:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów w przebiegu chorób i zaburzeń rozwojowych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania pediatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • organizacja pomocy medycznej
 • zasady komunikacji z rodziną

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190