Zaburzenia nastroju (depresja) – przyczyny i kryteria diagnostyczne

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Zaburzenia nastroju u dzieci- wprowadzenie do problematyki
 2. Zaburzenia nastroju rozmiar zjawiska
 3. Kryteria rozpoznania zaburzeń nastroju u dzieci
 4. Najczęstsze przyczyny obniżenia nastroju u dzieci
 5. Stany chorobowe, którym mogą towarzyszyć objawy depresji
 6. Leki, które mogą mieć wpływ depresyjny
 7. Postępowanie w przypadku podejrzenia objawów depresji
 8. Współpraca z rodziną dziecka w przebiegu zaburzeń nastroju
 9. Praca nauczyciele z dzieckiem o obniżonym nastroju- propozycje rozwiązań

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Organizator Programu zawsze stara się, aby podczas każdego szkolenia w obszarze tematyki modułu, poruszane były następujące problemy:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów w przebiegu chorób i zaburzeń rozwojowych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania pediatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • organizacja pomocy medycznej
 • zasady komunikacji z rodziną

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190