Zaburzenia zachowania – diagnostyka i postępowanie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania- definicje i pojęcia
 2. Kryteria diagnostyczne i problemy klasyfikacyjne
 3. Zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
 4. Zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
 5. Zaburzenia zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
 6. Agresja- konflikt z prawem
 7. Zaburzenia, w których mogą występować zachowania agresywne
 8. Rozpowszechnienie zaburzeń zachowania
 9. Modele powstawania zaburzeń zachowania
 10. Czynniki predysponujące do zaburzeń zachowania
 11. Praca Nauczyciela z Dzieckiem z zaburzeniami zachowania

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Organizator Programu zawsze stara się, aby podczas każdego szkolenia w obszarze tematyki modułu, poruszane były następujące problemy:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów w przebiegu chorób i zaburzeń rozwojowych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania pediatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • organizacja pomocy medycznej
 • zasady komunikacji z rodziną

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190