Pierwsza pomoc – zagadnienia wstępne

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Bezpieczeństwo ratownika i elementy ochrony osobistej
  2. Bezpieczeństwo poszkodowanego dziecka i świadków zdarzenia
  3. Sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia
  4. Pierwsza pomoc w aspekcie prawnym i moralnym
  5. Zalecenia dla nauczycieli odnośnie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190