Zaopatrzenie ran i krwotoków

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Rodzaje ran i krwotoków
  2. Sposoby zabezpieczania krwawień i krwotoków
  3. Uliczne sposoby zabezpieczania krwotoków za pomocą przygodnego sprzętu
  4. Materiały opatrunkowe stosowane do zaopatrywania ran i krwotoków
  5. Zapobieganie i profilaktyka występowania ran u dzieci
  6. Krwawienie z nosa – przyczyny i sposób postępowania

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190