Zatrucia u dzieci – sposób postępowania

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Przyczyny zatruć wśród dzieci
  2. Rodzaje trucizn
  3. Sposoby wniknięcia trucizny do organizmu dziecka
  4. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia drogą pokarmową
  5. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia drogą oddechową
  6. Rola rodziców i nauczycieli w profilaktyce zatruć wśród dzieci
  7. Sposoby rozpoznawania trucizn

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190