Zespól Dziecka Krzywdzonego – diagnostyka i postępowanie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Diagnostyka Zespołu Dziecka Krzywdzonego (2h)
  • Formy krzywdzenia dzieci
  • Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
  • Obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego/wykorzystywanego seksualnie
 1. Medyczne konsekwencje doznawania przemocy (2h)
 2. Psychologiczne konsekwencje doznawania przemocy (2h)
 3. Charakterystyka Sprawcy i Ofiary przemocy (2h)
 4. Interwencje w przypadku krzywdzenia dzieci (2h)
 5. Przemoc rówieśnicza (2h)
 6. Praca nauczyciela z Rodziną z problemem przemocy (2h)
 7. Wybrane aspekty prawne stosowania przemocy (2h)

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190